Belangrijk; aansluiten LSP

Soms heeft een andere zorgverlener bepaalde medische gegevens van u
nodig. Als u bijvoorbeeld naar de huisartsenpost gaat als uw eigen
huisarts niet beschikbaar is. Of omdat u met spoed zorg nodig hebt.
Maar ook als u bij een andere apotheek komt. Door toestemming te geven
kunnen zorgverleners snel en veilig de belangrijkste gegevens digitaal
opvragen.
 
Alleen zorgverleners die u behandelen mogen uw gegevens digitaal
opvragen. En alleen als dat nodig is voor goede zorg.
 
Zorgverleners delen nooit al uw medische gegevens. Op de website
www.volgjezorg.nl kunt u precies zien om welke gegevens het gaat.
 
U kunt uw toestemming later altijd weer intrekken.
Via deze link kunt u digitaal uw akkoord/ niet akkoord geven op het aansluiten van het LSP.