Klachten

Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Wij stellen het op prijs wanneer u, indien u ontevreden bent over ons, dit eerst met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede kunnen wij proberen dit voor u op te lossen. U kunt uw klacht mondeling of schriftelijk kenbaar maken aan ons. Om uw klacht schriftelijk bij de huisartsenpraktijk kenbaar te maken, kunt u onderstaand klachtenformulier gebruiken. Dit kunt u doen ter attentie van mevr. K. van Schaijk en/of mevr. M. Polak. Uw klacht zal in vertrouwen behandeld worden.
> U kunt hier het klachtenformulier downloaden

Vindt u dit lastig of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De huisartsenpraktijk is hiervoor aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE (https://www.skge.nl/portal-vervolgpagina/klacht-indienen). De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit een voorzitter (een (voormalig) rechter) en voorts uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (tevens jurist).

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.

 

Meer informatie vindt u in de folder in de wachtkamer en op www.skge.nl.