Meer zorg dicht bij de patiënt

De bouw is klaar!

De uitbreiding van Huisartsenpraktijk Haagse Beemden is gereed.

Er is een hele nieuwe verdieping gerealiseerd. Door de uitbreiding beschikken we nu over meer spreekkamers en behandelkamers en zelfs over een oefenzaal. Hierdoor kunnen we meer zorg bieden dicht bij u. De zorgverleners waarmee wij gaan samenwerken of de samenwerking mee voortzetten zijn;

Fysiotherapie door; Monné Zorg en Beweging (https://www.monne-zorgenbeweging.nl/)

Diëtistenpraktijk Jasmijn Gijzen (https://www.dietistjasmijn.nl/)

Verloskundighuis (https://verloskundighuis.nl/)

Podotherapie Alewijnse (https://podotherapie-alewijnse.nl/)

Bloedprikken door; Star- SHL (https://www.star-shl.nl/patient/)

Voor afspraken kunt u contact opnemen met de desbetreffende zorgverlener. Dit gaat niet via de huisartsenpraktijk.

Helaas is het nu door de corona-maatregelen niet mogelijk om een open dag te houden. Zodra de maatregelen versoepeld worden, gaan we zeker nog een opening houden.