Patiënttevredenheidsonderzoek

Graag willen wij u vragen om voor ons een patiënttevredenheidsonderzoek in te vullen. U zou ons daar erg bij helpen! Bedankt voor uw medewerking.

Klik hier voor het tevredenheidsonderzoek over de huisarts.

Klik hier voor het tevredenheidsonderzoek over de praktijk.