Persoonlijk beschermingsmateriaal

De praktijk kampt met een tekort aan beschermingsmiddelen. Wij hebben deze hard nodig op de praktijk. De huisarts komt immers in aanraking met veel zieke mensen. Heeft u maskers thuis? Overweegt u dan alstublieft om deze aan de praktijk te geven!