Spreekuur Ondersteuner Huisarts

Spreekuur Ondersteuner Huisarts (SOH)

Assistente Emily Hermus is SOH. De SOH ondersteunt de huisarts bij zijn/haar werkzaamheden door zelfstandig patiënten op haar spreekuur te zien. Emily is opgeleid om diverse aandoeningen en klachten zelfstandig en volgens een vastgesteld protocol te behandelen. Indien nodig raadpleegt zij de huisarts.
De spreekuurondersteuner zien onder andere de volgende aandoeningen:
 • Neusbloedingen
 • Keelpijn
 • Verkoudheid
 • Sinusitis (voorhoofdsholteontsteking)
 • Scheur-, snij-, schaaf-, bijt- en brandwonden, of een tand door de lip .
 • Hechten van een wond
 • Corpus alienum huid (een object dat is doorgedrongen tot de huid bijv. splinter)
 • Huidreacties/allergieën
 • Teken- of insectenbeet
 • Enkeldistorsie
 • Teenletsel
 • Patiënten met terugkomende urineweginfecties