Spreekuur

Het spreekuur is alleen op afspraak.

U kunt nu ook online of via Mijngezondheid.net een afspraak maken, dit kan voor afspraak bij de huisarts, verpleegkundig specialist, praktijkondersteuner of assistente. Zie kopje afspraken maken.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Zodat zij de benodigde tijd en urgentie kan beoordelen. De assistente zal u een aantal vragen stellen, om te kijken of u acuut hulp nodig heeft, er een afspraak ingepland moet worden of dat u met een zelfzorgadvies geholpen bent.

De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

E-consulten

Voor niet-spoedeisende vragen kunt u ook gebruik maken van een e-consult. Via Mijngezondheid.net of via de MedGemak App kunt u deze eenvoudig stellen. Binnen 2 werkdagen krijgt u antwoord op de vraag. U kunt op een tijdstip dat het voor u uitkomt de vraag stellen.

Twijfelt u of de vraag spoedeisende is of niet, dan kunt u met behulp van de triage vragenlijst Moet ik naar de Dokter (MINDD) dit bepalen. Deze triage vragenlijst kunt u vinden in de MedGemak App of via Mijngezondheid.net.

Terugbel spreekuur

De huisartsenpraktijk heeft een terugbel spreekuur, wanneer u bijvoorbeeld vragen heeft over een uitslag of een bestaande klacht, dan kunt u een afspraak maken bij de assistente voor het terugbel spreekuur. De assistente zal aan u vragen om (in het kort) aan te geven waarover u terug gebeld wil worden. De reden hiervoor is dat vragen met een spoedeisend karakter niet kunnen wachten tot het terugbel spreekuur.

Het terugbel spreekuur van de huisarts is dagelijks tussen 11.45 en 12.45.

Ook de praktijkondersteuner Kristel van Schaijk heeft een terugbel spreekuur. Dit is spreekuur is bedoeld voor bijvoorbeeld het evalueren van uw medicatiegebruik of het bespreken van een dagcurve.

Het terugbel spreekuur van de POH-S is op maandag en donderdag van 15.00 tot 15.30.

U kunt hiervoor een afspraak maken via de assistente. Het is hierbij belangrijk dat u het telefoonnummer doorgeeft waarop u bereikbaar bent.

Huisbezoek
Huisbezoeken dienen bij voorkeur voor 10.00 uur te worden aangevraagd. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Verhindering
Als u verhinderd bent, dan verzoeken wij u de afspraak tijdig te annuleren (minimaal 24 uur van te voren). Deze tijd kan dan voor een andere patiënt worden gebruikt.
Wij zijn helaas genoodzaakt om kosten in rekening te brengen als u zonder tijdig annuleren niet verschijnt op de gemaakte afspraak.

Bent u verhinderd voor een afspraak bij de praktijkondersteuner als de praktijk gesloten is, kunt u HIER klikken om een e-mail te sturen.

Praktijkfolder